Products > Kaori-Brazed Plate Heat Exchangers
dec_heading_r
img_heat_transfer img_heat_transfer img_heat_transfer img_heat_transfer img_heat_transfer img_heat_transfer img_heat_transfer
K030 K050 K070 K095 K205 K210 K215D
แนะนำ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทแบบเชื่อมติด (Brazed Plate Heat Exchanger or BPHE)

เกิดจากการเรียงต่อกันของแผ่นเพลทที่ทำจากสแตนเลต ขึ้นรูปไม่ให้เรียบด้วยแรงกดสูง แผ่นเพลทเหล่านั้นได้รับแรงอัดที่สูงและเชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้ทองแดงหรือ นิกเกิล(ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน) การไหลของสาร 2 ตัวที่จะทำการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นจะไหลผ่านช่องที่อยู่ระหว่างแผ่น เพลทแต่ละแผ่น โดยสารหนึ่งจะไหลอยู่ในช่องที่เป็นเลขคู่ ส่วนสารอีกตัวจะไหลอยู่ในช่องที่เป็นเลขคี่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นผ่านแผ่นเพลททุกๆ แผ่นขึ้น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทแบบเชื่อมติด แตกต่างจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทแบบมีปะเก็น ตรงวัสดุที่ใช้ผนึกแผ่นเพลทเข้าด้วยกัน แบบเชื่อมติดในขั้นตอนการผลิตจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เป็นสูญญากาศและมี อุณหภูมิสูงเข้ามาเกี่ยวข้องมีผลให้ทองแดงหรือนิกเกิลละลายเข้าไปเป็นตัว เชื่อมระหว่างแต่ละแผ่นเพลท

คุณสมบัติ

สารที่จะทำการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นผ่าน BPHE มีหลากหลายประเภทเช่น


BPHE สามารถนำไปเป็นอุปกรณ์ ส่วนหนึ่งสำหรับทำเป็น


ลักษณะเฉพาะ

  • - ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน - ความเย็นสูง
  • - กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ น้ำหนักเบา
  • - ใช้งานที่ความดันสูงได้ (30 bar)
  • - ใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ (200๐c)
  • - ต้นทุนต่ำแต่ได้งานเหมือนเดิม
  • - ค่า Pressure Drop ต่ำ
  • - ไม่เป็นสนิม
  • - ติดตั้งง่ายหรือจะแทนตัวเดิมก็สะดวก
  • - คุณภาพดีเยี่ยม
img_heat_transfer
img_heat_transfer